Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, należy spróbować z typem baterii!